4160

Last Updated on 03/16/2023 by Sophia

compute 8-pt circular convolution
x1(n) = {1, 1, 1, 1, 0, 0 ,0 ,0}
x2(n) = sin 3p/8n ; 0 = n = 7
also,compute dft of two circular convolution using dft of x1(n) and x2(n)